Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Jun 2, 2021

Dagens gäst är filmfotografen Bratislav Stankovic, han berättar om vägen från First Assistant Director åt Miko Lazic till A-foto på dokumentärfilmer och projekt som Skitlycklig och Snälla Kriminella. I nästa avsnitt berättar han ingående om aktuella independentfilmen Vitt Skräp. Frågor: pod@darklabelproductions.com