Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Jun 2, 2021

Välkommen till del två av samtalet med filmfotografen Bratislav "Bratti" Stankovic där han kommer att ta oss bakom kulisserna på aktuella filmen Vitt Skräp. Vi avslutar med tips till framtidens filmskapare. Frågor: pod@darklabelproductions.com