Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Jan 1, 2023

Välkommen till specialavsnitt 3 med Victor och Hannes från Crazy Pictures. Under detta avsnitt pratar vi ingåendeom nya filmen UFO Sweden och senare under avsnittet berättar Sara Shirpey om hur det är att jobba på en Crazy Pictures film från en skådespelares perspektiv.