Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Dec 3, 2022

Dagens gäster är ständigt aktuella manusförfattarna Sofie och Tove Forman, vi pratar om vägen till svenska writers rooms, pitchande, om vikten att skaffa sig ”garanter” som vi kallar det och i vårt nya segment ”processen” pratar vi om Netflixserierna , Young Royals och The Playlist. Här kommer Sofie och Tove Forman! I samarbete med Moviezine och Tellusstory.