Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Nov 25, 2021

Dagens gäst är manusförfattaren Amanda Högberg, hon berättar om vägen från skådespelardrömmar, till Student Academy Award vinst som manusförfattare till kortfilmen Get Ready With Me, och senaste TV-projekten som Top Dog, Sommaren 85 och Netflix Kärlek och Anarki. Dagens program leds av guest host Ivana Lalovic. Många värdefulla reflektioner, tips och insights väntar er lyssnare. I samarbete med Qyre och SF Anytime.