Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Nov 18, 2021

Välkommen tillbaka till del två av samtalet med manuskonsulten Said William Legue, vi pratar om hans unika roll som manuskonsult på Netflix Snabba Cash serie tillsammans med dess huvudförfattare Oskar Söderlund. Hans engagemang och projekt med ungdomar och mycket mer. Samtalet spelades in tidigare i år och vi pratar även om projektet Min Ort. I samarbete med Qyre och SF Anytime.