Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


Nov 13, 2021

Välkommen till del två av samtalet med regissören Frida Kempff, vi pratar nu om skapandet av bioaktuella filmen Knackningar. Ett samtal om inte bara produktionens alla detaljer (manus, pilotinspelning, musik mm) utan även om genre och psykisk ohälsa. Förra veckans gäst Daniel di Grado ställer en fråga och Frida ger tips till morgondagens filmskapare. Enjoy!

Introröst: Johan L. Heinstedt