Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


May 13, 2021

Nu fortsätter samtalet med filmfotografen Frida Wendel. Vi fokuserar på utländska projekten som Striking Out, Britannia och Fate: The Winx saga för Netflix. Vi avslutar med tips för dig som vill in i branschen. Frågor pod@darklabelproductions.com