Preview Mode Links will not work in preview mode

Moviezine + Dark Label Productions - Vägen till filmen och serien Podcast


May 21, 2021

I del två av samtalet med Anders Jacobsson pratar vi om livet efter kultfilmen Evil Ed, hans roll som fotograf på TV, Blair Witch inspirerade 'Det Okända', 'Det sista dokusåpan' och SVTs 'Vikingshill'. Samtalet avslutas med Anders nuvarande projekt och tips för framtida filmare. Frågor: pod@darklabelproductions.com och Evil Ed dyker upp på SF Anytime till hösten.